79e VR door uw bestuur vertegenwoordigd.

De 79e VR werd door het afdelingsbestuur bezocht op 21 april 2018. Het was een lange dag, maar heel leuk en gezellig. Bijna alle afdelingen van de VERON kwamen met een afvaardiging naar het Dok Zuid te Apeldoorn.