historie deel 1

 

Asser Historie 1940 – 1980

 

1949

De eerst bekende radiozendamateur afkomstig uit Assen, is Jurn Smit. Heeft in 1949 zijn machtiging gekregen in Djakarta  (PK3SM). Hij heeft echter nooit gewerkt vanuit Assen. Zijn call is PA0KEY en woonde in Den Helder.

1953

In de maand november 1953 worden er twee namen voor ballotage vermeld in Electron. 1. Dhr. J. Ruben te Zeijen. 2. Dhr. B. Trip te Smilde. Woont daar nog steeds en heeft eens meegedaan met een vossejacht (organisatie Groningen?). Heeft geen call of luisternummer gehad. Doet niets meer aan de hobby.

1960

In Electron van mei 1960 wordt vermeld NL-829, dhr. J. Thalen te Diever.

Op 26 mei werd de velddag gehouden voor de Noordelijke VERON afdelingen te Dwingeloo (Lezingen, vossejacht, etc) Groningen was zeer actief in die tijd.

1963

Actief wordt PA0ZM op 2 meter vanuit Assen met een omgebouwde dumpset bestaande uit ‘n BC-625, ‘n ECC-81 converter en ‘n BC-640 achterset.  De eerste verbinding op twee meter wordt gemaakt op 22 maart 1963 door PA0ZM met PA0ME uit Vries en de zelfde avond volgt PA0AKD uit Dwingeloo. Op 26 oktober 1963 wordt er een verbinding gemaakt met PA0HEB uit Gieterveen.

 

1964

Op 21 maart 1964 wordt PA0BVM actief in Assen. Uit het logboek van PA0ZM blijkt dat er op 2 mei een (ARRL-DX?) contest was. Score 19 stations, 3 landen. Beste DX 250 kilometer. Totaalscore 2296 kilometer, en dus gemiddeld 120,8 kilometer. Echte DX.

1965

 

Ook dit jaar een contest aldus PA0ZM. Score 32 QSO(s, 5037 kilometer totaal en gemiddeld 157,4 kilometer. Er zit progressie in.

1966

Koen Pa Aa Nul Kilo Volt Ampere ( PA0KVA) was aanvankelijk (1966) behoorlijk aktief op 2 meter. Met Koen ging Luit Popken vaak mee naar de VERON bijeenkomsten te Groningen.  Door Koen heeft Luit (PA0LPN) het zendexamen gehaald.

 

1969 – Op 1 augustus dit jaar behaalt PA0KVA zijn A-status. In twee weken tijd werd er een HW100 vanuit het karton tot een werkende transceiver opgebouwd. Op 17 augustus maakte hij met deze Heathkit zijn eerste verbinding op 80 meter met PA0HEB. Koen is in1972 naar Veendam verhuisd.  Koen heeft Luit (PA0LPN) gemotiveerd het zendexamen te behalen.     1970  – 1971

De VERON en VRZA QSL bureau’s worden samengevoegd tot het Dutch QSL-bureau. Er is in dit jaar voor het eerst sprake van contesten te Bakkenveen met o.a. PA0OOS en PA0LPN. Hierbij waren dus ook amateurs uit Groningen en Friesland. Waarschijnlijk is dit later de Steraza geworden.

1973

De eerste Jota was in 1973 bij de Johannes Post groep op het sportveld richting Loon. Hierbij was Ben PA0BLB aanwezig bij wie ik later nog thuis op bezoek ben geweest.

Ik had toen nog geen machtiging, maar wilde wel een Jota houden bij de Eekschellersgroep in Beilen en het kijken bij de Johannes Post leverde mij veel informatie op. Na de informatie van Ben ben ik in contact gekomen met PA0ABE uit Emmen,

waarna de eerste Jota in Beilen in 1974 een feit was. 73 Han, PE1FAM

1974

Er wordt cursus gegeven door PA0LPN aan o.a. Harm-Jan Kruger, Jan Westhoeve en Ger Juffer. – 1975 –

In het voorjaar worden de eerste D-examens worden gehouden  PD0AFU (=PA2GJU) en PD0AUF slagen). PA2GJU, ben nooit uitgekomen onder die eerste call omdat ik geen trx en antenne had in die tijd, mijn eerste verbinding werd gemaakt onder de call pe0gju met een zelfbouw Semco set met 1 kristal op 145.275 die ik had overgenomen van luit pa0lpn, dat was gelijk een ramp want toen die gekeurd moest worden vloog die in de fik, hebben hem midden in de nacht nog gerepareerd in Leeuwarden m.b.v. Sip, PA0SIP, om hem de volgende dag te laten keuren., Was echt een nacht om nooit te vergeten, ‘s morgens om 6 uur waren we weer thuis en ‘s middags kwam de RCD hem keuren.

    Antenne op Speenkruidstraat met PA2HJK, PA2GJU en PA0LPN

–  1976

Contest gehouden te Bakkeveen met PA2GJU, PA0LPN, PA2JHB, PA0FEI , PA2HJK en zittend PA0SIP met als resultaat bekers in de VRZA contest. Ook op 70cm was het feest.

   

Er waren fantastische condities in de juli-contest. Ongeveer 600 verbindingen en daarvan 70% meer dan 700 km. Mag ook wel met 350 mA bij 1 kVA. Tegen Ger werd gezegd dat hij maar rustig aan moest beginnen op 70cm. Daar zou het toch niet zo druk zijn, Ger begon na 90 minuten al om hulp te roepen. Kon het niet meer aan. 200 verbindingen op 70.

-1977

Begin van het Hunebed-net op 1 mei met de  PE0RDL als rondeleider. Andere geopperde namen waren hunebed-ronde en drink-net.

Er zijn regelmatig bijeenkomsten in de kantine op het werk van PA0BLB. Er sneuvelden daar erg veel koffiekopjes. Er wordt in de kantine ook techniekcursus gegeven door PE0HJK en PA0SKB voor het examen in mei 1978.

Op 17 september is er de WAP-contest bij Ben, PA0BLB met na afloop erwtensoep.

1978

Voorbereiding voor het Drenthe certificaat zijn begonnen.

PA2RDL start met het geven van morsecursussen op 2 meter. De bandjes zijn steeds ingeseind door PA0RRU. Om de paar weken kreeg Richard weer nieuwe lessen, gedurende in ieder geval 1978. Aanvankelijk was de gebruikte morsecursus gebaseerd op de methode Koch. Daarbij wordt uitgegaan van een bepaalde moeilijkheidsgraad van de op te nemen letters en cijfers én van een startsnelheid van 12 woorden per minuut. De eerste les bevat de eerste drie meest eenvoudige letters. Indien de cursist het opnemen op 12 wpm goed beheerst wordt er één moeilijker letter toegevoegd. Indien deze vier letters goed worden beheerst komt er weer een eenvoudig op te nemen letter bij enz. totdat alle letters en cijfers goed op 12 wpm worden genomen. Sommigen hadden toch moeite met de meteen al hoge startsnelheid zodat later dit systeem omgezet is naar een wat lagere snelheid. Onbekend is hoeveel cursisten de cursus hebben gevolgd en hoe ze het hebben ervaren.

1979

Nog steeds techniek cursus en bijeenkomsten op het QRL van PA0BLB. De 1e Drenthe-certificaten zijn uitgereikt. Echter de eerste 12 volgnummers zijn 2* uitgegeven, ook lopen de gebruikte datums niet helemaal gelijk op met de volgnummers. Nummer 1 is gegeven aan Ben, PA0BLB op 13-01-1979 en aan Ewald (DJ0..) op 23-11-1979. Kennelijk werden er 2 tellingen gehanteerd. Nummer 6 (PD0DFR) is echter uitgegeven op 11-01-1979, dat is twee dagen eerder dan aan Ben.

De veildag werd gehouden te Witten, waar men de beschikking had over een boerderijtje. Het was schitterend weer. Er werden duidelijke afspraken gemaakt over de inwendige mens. Er werd gezamenlijk ingekocht en ‘s-middags was het verplicht aardappels schillen voor PA3ANM, PA3ANO, PE1ABB, PD0DDP, PD0GIB en NL-6810. Jan, PD0DDP werd gebruikt om bij het opzetten van een super lichte legermast om deze deel voor deel op te tillen terwijl de rest met man en macht en dus veel tegengewicht zijn best deed om de topsectie in de lucht te houden. Het aggregaat stond op een paar plankjes in de sloot. Aparte zender en ontvanger (Sommerkamp 500 serie) die moeilijk synchroon te houden waren omdat de piepsteentjes niet gelijk liepen. Dus altijd een verlopende frequentie bij zenden en ontvangen. Na afloop werden gedurende het volgende weekeinde de afstanden uitgerekend door PE0HJK en NL-6810 met behulp en een hele dure HP-rekenmachine met magneetbandje. Geleend van werk van PA3ANM. Het log werd nog met de hand geschreven.

In het najaar ook nog naar de natuur-camping (dus geen toiletten en geen water, etc) in de bossen van Schoonloo met de zeer gevaarlijke brandtoren. Deelnemers zijn PA3ANM, PD0DDP,PD0GCP, PD0GIB,  NL-6810 en anderen. Jan, PD0DDP, had de gewoonte om wat te dansen op de trap van de toren. Dat was nodig, vertelde hij ons zeer overtuigend om het echte ijzer weer zichtbaar te maken. Er was alleen maar roest. De shack was ondanks dat toch bovenin de toren. In augustus wordt er voor het eerst een bijeenkomst gehouden in het zaaltje van het Parochiehuis. Ook het lesgeven is verhuisd naar een zaaltje van “Opbouw Drenthe” in de Stationsstraat. Vanwege de hoge kosten heeft dit maar een aantal maanden geduurd. Aanwezig waren in ieder geval PE1HUE, PA0SKB, PD0GIB en NL-6810.

Op 3 augustus verleend de SWA toestemming om de antennemasten van het centraal-antenne-systeem af te breken omdat men overgaat op de kabel.

Ook is er een demonstratie stand op de LTS ter gelegenheid van de in gebruikname van het nieuwe schoolgebouw.

In het najaar wordt de 1e Jamboree on the Air gehouden met PA3ANM.

zie voor vervolg deel 2