Jaarvergadering leden VERON A67 21 januari 2019

In vergadering bijeen

Jaarvergadering VERON A67 van 21 januari weer geslaagd.

De leden van afdeling VERON A67 zijn weer bijeen geweest op 21 januari jl. bij Harrie in de Aanleg. Een afvaardiging van 16 leden was aanwezig om de activiteiten van afgelopen jaar en toekomstige activiteiten te beoordelen en of over van gedachten te wisselen. Ook heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Michel, PC9C was als lid herkiesbaar en aftredend. Bij stemming is Roel Ovinge, PG4R als nieuw lid van bestuur toegetreden en Michel heeft het bestuur verlaten. Michel heel veel dank voor je inzet! De leden krijgen een e-mail met de notulen z.s.m. in de mail.