PC9C, Michel krijgt namens het bestuur van A67 een attentie.

Omdat Michel uit het afdelingsbestuur van A67 is getreden, heeft hij uit handen van Gerrie, PA7TT een waardebon gekregen voor zijn bewezen diensten voor de afdeling en in het bestuur.

Relais Assen lezing door Reinoud ter Braake PE1CYM zeer geslaagd!

Op de Soos van 7 februari heeft Reinoud, PE1CYM een perfecte lezing gegeven over 33 jaar Repeaters in Assen. Voor de pauze kwamen 32 jaren van steeds innoverende relais configuraties in beeld met een duidelijke uiteenzetting hoe het een en ander werd samengesteld. Na de pauze een uiteenzetting over de laatste vernieuwingen aan PI2ASN (70 Cm) en PI6ASN (23 Cm). Dat dit hele project veel geld kost is duidelijk geworden. Reinoud vraagt dan ook (indien mogelijk) om een bijdrage voor het in stand houden van de Asser Repeaters. Zie foto voor het IBAN nummer.

bestuurswisseling A67

Bestuursverkiezing: Bedankt Michel PC9C. Welkom Roel PG4R

Michel (aftredend en herkiesbaar) Roel (kandidaat bestuurslid) Het was spannend 8 – 8 stemmen 1e ronde. De voorzitter onthield zich bij de 2e stemming. Michel 7 stemmen Roel 8 stemmen.

Jaarvergadering leden VERON A67 21 januari 2019

In vergadering bijeen

Jaarvergadering VERON A67 van 21 januari weer geslaagd.

De leden van afdeling VERON A67 zijn weer bijeen geweest op 21 januari jl. bij Harrie in de Aanleg. Een afvaardiging van 16 leden was aanwezig om de activiteiten van afgelopen jaar en toekomstige activiteiten te beoordelen en of over van gedachten te wisselen. Ook heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Michel, PC9C was als lid herkiesbaar en aftredend. Bij stemming is Roel Ovinge, PG4R als nieuw lid van bestuur toegetreden en Michel heeft het bestuur verlaten. Michel heel veel dank voor je inzet! De leden krijgen een e-mail met de notulen z.s.m. in de mail.

SK PD3FF

Helaas moeten we weer afscheid nemen van een onzer leden.

Op 10 oktober 2018 is Bennie Dohle PD3FF overleden. Bennie was een regelmatige bezoeker van de Soos in Assen, en kampte al geruime tijd met zijn gezondheid. Bennie was ook bekend als de scannerfreak. Moge hij rusten in vrede.

namens bestuur en leden A67 en soos leden.

 

Nieuwjaars-bijeenkomst SOOS 4 januari 2018

Op 4 januari 2018 was er weer de Nieuwjaars-bijeenkomst met verkoping. Een gezellige avond met veel bezoekers. De aangeboden spullen werden deskundig door Fred, PE1FMC getoond en afgeslagen. Bijna alles is van eigenaar gewisseld. De financiën werden beheerd door Wim PE0WDM en Ger PA2GJU. De oliebollen waren vers gebakken en zijn allemaal opgegaan. Dank aan de crew van de Aanleg!

Open deur bij de VERON A67

VERON A67 is actief van af de Brink in Assen! In samenwerking met de Radio Club Assen. Dit in het kader van “Open deur bij de Radio amateur”. Zaterdag 22 april nog aanwezig tot 17.00 uur. Kom eens kijken!

https://www.facebook.com/groups/1701508673473865/?ref=bookmarks