A67 is de 67e afdeling van de VERON, Wij komen op de eerste donderdag van de maand bijeen in zalencentrum ” de Aanleg ” in Deurze. Deze bijeenkomst is voor een ieder toegankelijk die geinteresseerd is in de radiohobby. Men hoeft geen lid te zijn van een vereniging, en daarom noemen we deze bijeenkomst dan ook Soos. We proberen iedere bijeenkomst een gastspteker te regelen die iets over de radiohobby of eigen hobby kan vertellen. De aanvang is 20.00 uir, de zaal is echter reeds op 19.30 open. Komt u ook eens..?.