Asser Hystorie 1980 – 1990

 

  – 1980 –

De velddag is ook dit jaar op de boerderij te Witten. Men zorgt zelf voor de voeding. De eindtrap voor 23cm van PA3ANO is stuk gegaan omdat het frequentie verloop van het aggregaat gelijk was met de belasting. De gelijkrichters veranderden in hele echte doorverbindingen.

Er wordt CW-cursus gegeven door PA2RDL. In hoeverre dit een herhaling is van de in 1978 gegeven cursus is niet bekend.

Nogmaals contest op de natuur-camping te Schoonloo. De mast was nu echt levens gevaarlijk. De shack was nu niet meer bovenin de toren en er mochten uit oogpunt van veiligheid niet meer dan 2 personen boven in de toren zijn om antenne’s te plaatsen en daarna er weer snel uit.

– 1981 –

Op 7 maart wordt er een contest gehouden bij Jack in Rolde. Tijdens de opbouw bleek dat het dipooltje in de schotel voor 23cm verticaal gepolariseerd stond. Dat was dus niet de bedoeling, moest horizontaal zijn. Hiervoor moest de schotel gedemonteerd worden en er was tijdgebrek. Slimme geest PD0GZZ wist de oplossing !! Dipooltje 90 graden draaien en klaar. Helemaal niet, er knapte iets binnenin de schotel. Iedereen was een poosje stil ter nagedachtenis van het 23cm gebeuren. In de loop van de avond steekt er een zeer zware storm op en met man en macht wordt de mast extra getuid. Later in die avond valt het elektrisch in grote delen van Drenthe uit. Gelukkig stond de antenne  in de windrichting ZW omdat we daar geen stroom voor hadden  om de rotor te bedienen. We hadden nog wel een auto (PD0DDP) met accu en daarmee zijn we verder gegaan met de contest. Uitslag zie Electron.

CW-cursus door PA2RDL.

Ook wordt er in dit jaar historie gemaakt op 10GHz (=3cm) met een breedbandig QSO. Eerst vanuit de auto naar de shack (PE1FKW en PE1GCJ), later van flat naar flat en alles gemonteerd op een houten plankje, toen nog gebruikelijk.

– 1982 –

Er wordt dit jaar na de successen van eind 1982 flink gewerkt aan de ombouw van Marc-setjes naar 29MHz. Met 400millie-W Japan en Amerika (rapport 5-9) loog er niet om. Stavropol (Kaukasus met 200mW. Het begon al snel drukker te worden op het bandje en gingen de omringende vermogens ook om hoog.

Frans, PA3BVD maakt het log op TRS Model II computer

De veldag wordt dit jaar gehouden vanaf camping Ade Reeënwissel@ te Smilde met PA2HJK, PA3BVD, PA3CMR, PD0GIB, PE1GFT, PA3CEG, PA3CJK, PD0MWE en anderen.

– 1983 –

Het regionale QSL-bureau is met succes beheerd door Richard, PA2RDL, wordt in februari overgenomen door PA3BVD.

Er is een vossenjacht georganiseerd door Piet, PA3ANM in het Asserbos.   Wederom is de veildag op de camping te Smilde. Er wordt gewerkt met een groep gestackte antenne=s op 2m. Dat zou meer signaalwinst opleveren, echter de TV-toren liet zich ook niet onbetuigd, vaak slechte ontvangst.. Omstreeks deze tijd wordt er voor het eerst gesproken over een contestgroep als voorloper van de Stichting. Er wordt onderdak gevonden voor het materiaal en de zeer oude caravan bij de draaiorgel-vrienden in de voormalige aardappelloods bij het station.

1e Radiomarkt in de aardappelloods.

Er is ook sprake van ‘n 70cm repeater op de onderste ring van de TV-toren te Smilde.

Rond eind augustus wordt de laatste mast verwijderd van het oude centraal-antenne systeem. (Peelo)

– 1984 –

Om de persoonlijke aansprakelijkheid veilig te stellen vindt de oprichting van de Radio Contestgroep Assen plaats op 29 oktober.  De oprichters zijn PA3AIH, PA3BLY, PA3BVD, PA3CEG, PA3BWP, PA3CMR, PE1JXR, PE1FKW, PA2HJK, PE1KOL en PD0NYU. Jack, PE1GFT moest wegens verhuizing afhaken.

De  Radio-onderdelenmarkt wordt 1 maand later op 1 december gehouden in de hal van de Draai-orgelvrienden bij het Station.

– 1985 –

In januari is er de eerste hunebed telexronde.

Op 6 juni is er een brief uitgegaan (PE1GZI, PA2GJU) aan wie ?? waar in gesproken wordt over het oprichten van een eigen afdeling

Vossenjacht bij J. De Boer in de Rolderstraat

De Johannespostgroep scouts houden Jamboree-on-the-Air met de RCA. Er zijn in het verleden wel meer Jota’s gehouden maar daar zijn geen gegevens van bekend. Dan van horen zeggen.

In deze periode wordt er erg veel werk verzet in de draaiorgelloods. De specialiteiten van PD0NYU waren beton rijden met de kruiwagen en muurtjes slopen met de moker. Ook het verwijderen van zeer grote ventilatoren was aan de orde. Na afloop was de bar altijd nog een poos open.

Op 1 november 1985 doet onder andere Andre PD0IKP (nu PC1T) mee met het Veron experiment  van Wubbo Ockels over doppler effect in de ruimte.

November is de eerste regionale bijeenkomst met het hoofdbestuur van de VERON met de noordelijke besturen in café Marktzicht te Assen.

Dit is waarschijnlijk ook het jaar waarin het bordje verscheen met de opdruk: Verboden te fotograferen tijdens het meten van hoogspanning. Vraag het PA3BLY.

– 1986 –

19e Rotary in de Thriantha-hal. Radiozendamateurs vertellen en demonstreren hun hobby. Was een groot succes.

Aan het eind van het jaar loopt er een speciale opleidingscursus voor de dames t.w.: Griet, Emmy, Ansje, Irene, Aukje, Ria, Janet en Janna. Ook is er dit jaar weer een markt in de loods, maar gezien de bouwplannen van de gemeente waarschijnlijk de laatste op deze locatie.

Ook de Sint is weer op bezoek geweest bij o.a. PA3ATH, PE1CYM en PA0PL

 

 

— 1987 –

Het jaar van de ijzel waarbij bij velen antennes en masten afbraken

In de nacht van 10 januari komt de 70cm repeater tot leven met behulp van PE1CYM en PA3CEG. (PI2ASN)

Op zondag 11 januari is PA6HUN actief van 10 tot 19uur locale tijd in FM bij PA0BLB en in SSB bij PA3CEG ter gelegenheid van de 500e uitzending van de hunebedronde. Er worden ruim 600 verbindingen gemaakt. Tijdens de reguliere uitzending van 11-12 uur wordt Jan, PA3ATH in de bloemetjes gezet.

Geslaagd zijn de dames Janet, PD0PKS nu PC1J en Janna, PD0PLU nu PA1YL Janet wordt de eerste vrouwelijke zendamateur van Assen

De eerste prijs wordt gehaald in de VHF-veildag met de call PA3CMR/P door de contest-groep.

Op 7 aug. is er een uitnodiging uitgegaan voor het oprichten van de VERON-afdeling Assen op 9 september. Uit een brief van 19 september blijkt dat inderdaad het geval te zijn. Het voorlopig bestuur bestaat uit PA3EUH, PE1GZI, PA2GJU, PA3ELJ en PA3EJC.

Brand !! Op 3 november staat de loods van het draaiorgelmuseum in brand. De orgels waren al verhuisd naar het voormalige verkeersmuseum

De markt wordt gehouden in de fietsenstalling van de LTS. Hinderlijke betonblokken en slechte verlichting !

28 december is de 100e rtty uitzending van de hunebed-ronde. Verzorgd door PE1KOL en hulp van de achterban.

– 1988 –

De officiële oprichting van de afdeling Assen

is op 23 april tijdens de 49e Verenigingsraad te Arnhem. Uit een info-bulletin uit die tijd blijkt ook dat de call PI4ASN is uitgegeven door de RCD.

PA3ETP en PA0RHD zijn namens de afdeling gevraagd voor de coördinatie-commissie voor de Wereld-spelen in 1990.

De markt is nu in het draaiorgelmuseum aan de Rode Hek laan.

De contestgroep zegt medewerking  toe aan de Wereldspelen voor gehandicapten. Ze hebben net een bus aangeschaft in Joure.   – 1989 –

Klaas, PE1JDK stopt met cursus geven aldus de notulen van de VERON afdelingsvergadering.  Wordt in september overgenomen door Hendrik-Jan, PA3FON.

Op 21 juli 1989 maken 5 Nederlandse amateurs een multihop ES verbinding met Vlad UD6DE uit Azerbaidzjan op 2 meter SSB Johnny PE1LDX nu PA3FSA als eerste en dat is het Nederlandse afstand record op 2 meter tot nu toe. Johnny heeft alleen nooit een QSL ontvangen. Uit Assen werken daarna Andre PA3FBP nu PC1T en Richard PA3FFX het station. Locator van UD6DE is LN40VK Dit is op 2 meter een afstand van 3512 km. Tot nu toe is er nooit meer zo,n afstand gewerkt op 2 meter. M.u.v. EME

Het VERON luisterstation NL-11111 is actief geworden.

De R.B.’s waren toen ook al in Assen. +/- 1980 moet 1e geweest zijn

Zie voor vervolg Deel 3