Gouden speld PA7TT

Op de maandelijkse Soos van april in Assen werd tijdens de presentatie van PA0AGF, Gerrie PA7TT naar voren geroepen.Remy had het o.a. over belonen van vrijwilligers, en dat werd nu in de praktijk gebracht. Gerrie ontving de gouden speld voor zijn jarenlange inzet voor de Veron.

Zo was PA7TT  (toen nog PE1KLS en later PA3EXN) 23 jaar bestuurslid van  V2G in Groningen en was hij de vaste persoon gedurende 30 jaar om de handelaren binnen te loodsen op het NAT (Noordelijk Amateur Treffen) in de Martinihal te Groningen. Samen met de scouting Tecumseh in Haren, en de scoutinggroep Vries, werd de radiohobby gepromoot. Na de verhuizing naar Assen werd de call aangepast in PA7TT. Ook daar is Gerrie actief als voorzitter van de Veron afd. A67. Deze call wordt al jarenlang gebruikt bij de velddagen contesten. Tevens heeft Gerrie een aantal radioamateurs begeleid met het leren van morse, en werden de laatste officiele CW examens afgenomen.

Tijdens het promoten van de radiohobby tijdens de molendagen, is Gerrie ook al jarenlang betrokken.

Ook is Gerrie al jarenlang betrokken bij het mede- organiseren van de Dag voor de Radio Amateur, waar hij de Radio Onderdelen Markt regelt, de Amrato en de verenigingen en commissies.