QSL kaarten kunt u inleveren bij PA1AT Gerard  uit Yde. Dit kan op de SOOS. Of mee geven aan een collega. ook kunt u aan collegae vragen om QSL kaarten mee te nemen op de Soos. Geen bezoek aan huis! Voor vragen over QSL kaarten kunt u mij een Whats app bericht sturen of bellen of een mail sturen. 06 43531802 of  pa1at@veron.nl. De QSL-kaarten blijven een jaar in de schatkist, daarna gaan ze retour DQB. Ik werk met een countdown systeem, en na een jaar is weg echt weg.
Voor degene, die nog niet zo bekend zijn met QSL post, is het onderstaande artikel wat is ontleend aan het VERON Vademecum, mogelijk een welkome aanvulling !

Het gebruik van QSL kaarten:
U wilt de verbinding die u zojuist hebt gemaakt bevestigd zien door middel van een QSL-kaart. QSL betekent immers “Kunt u ontvangst bevestigen”. Voor de bevestiging van de verbinding zijn twee partijen nodig. Uzelf en het tegenstation. Om de zekerheid tot “QSL” iets te verhogen kunt u van uw kant in ieder geval het nodige doen. Het eerste hiervan is de nodige aandacht besteden aan de uitvoering en het invullen van uw eigen kaart. Uitvoering van de kaart kan eenzijdig of tweezijdig zijn; hoe u dit doet en wat u kiest valt buiten het bestek van dit artikel. In ieder geval moeten er de volgende
gegevens van uzelf duidelijk op voor komen:
Eigen roepletters, volledige naam en adres, eventueel QTH-locator. Voldoende ruimte om overzichtelijk de gegevens van het gemaakte QSO in te vullen. Deze omvatten: roepletters van het tegenstation, datum, tijd, band, mode van uitzending, of u QSL wilt ontvangen, c.q. bedanken voor ontvangen QSL, ondertekening. Dit eventueel met tegenstation-gegevens en ruimte voor opmerkingen.

Datum overzicht: 20-01-2020 (dd-mm-jjjj)
voor meer info zie : https://www.veron.nl/activiteiten/dutch-qsl-bureau-verstuurt-qsl-kaarten/