QSL kaarten kunt u inleveren bij PA0U  Gerard  uit Assen. Dit kan op de SOOS, of u kunt de kaarten sturen aan:
Gerard Nieboer PA0U
Kamilletuin 22
9408AD Assen
06 43531802
paoU @ veron.nl

Kunt u niet in persoon laat ze dan meenemen door een mede amateur.  Bij mij thuis ophalen is mogelijk, eerst even bellen of mailen: 06 43531802 of paoU@ veron.nl.
De QSL-kaarten blijven een jaar in de schatkist, daarna gaan ze retour afzender.
Voor degene, die nog niet zo bekend zijn met QSL post, is het onderstaande artikel wat is ontleend aan het VERON Vademecum, mogelijk een welkome aanvulling !

Het gebruik van QSL kaarten:
U wilt de verbinding die u zojuist hebt gemaakt bevestigd zien door middel van een QSL-kaart. QSL betekent immers “Kunt u ontvangst bevestigen”. Voor de bevestiging van de verbinding zijn twee partijen nodig. Uzelf en het tegenstation. Om de zekerheid tot “QSL” iets te verhogen kunt u van uw kant in ieder geval het nodige doen. Het eerste hiervan is de nodige aandacht besteden aan de uitvoering en het invullen van uw eigen kaart. Uitvoering van de kaart kan eenzijdig of tweezijdig zijn; hoe u dit doet en wat u kiest valt buiten het bestek van dit artikel. In ieder geval moeten er de volgende
gegevens van uzelf duidelijk op voor komen:
Eigen roepletters, volledige naam en adres, eventueel QTH-locator. Voldoende ruimte om overzichtelijk de gegevens van het gemaakte QSO in te vullen. Deze omvatten: roepletters van het tegenstation, datum, tijd, band, mode van uitzending, of u QSL wilt ontvangen, c.q. bedanken voor ontvangen QSL, ondertekening. Dit eventueel met tegenstation-gegevens en ruimte voor opmerkingen.

Datum overzicht: 25-01-2019 (dd-mm-jjjj)
voor meer info zie : https://www.veron.nl/activiteiten/dutch-qsl-bureau-verstuurt-qsl-kaarten/