Binnen de afdeling A67 circuleert een leesmap met amateurbladen voor geínteresseerden. De lezers hiervan hoeven geen VERON lid te zijn. De volgende bladen zijn in omloop:

FUNK – CQ-DL – UKW berichten – QEX, PRACTICAL WIRELESS – QST RADCOM – QRP Nieuwsbrief – QRP Report – CQ-Friesland en CT

De keuze van de bladen geschied in overleg met de lezers, de bladen blijven eigendom van de leeskring

De prijs voor een jaar bedraagt € 35,00 In November ontvangen de lezers een betalingsbericht.

Op-aanmerkingen graag naar PE1OGW via pe1ogw@veron.nl  of tel. 0592 – 413 244

De VERON afdeling Assen A67 heeft geen eigen leesmap.