Bestuursleden gezocht

Het wordt steeds moeilijker om nieuwe bestuursleden te vinden in onze afdeling. Ook onze secretaris Wiecher PD0DUS heeft te kennen gegeven om de bestuursfunctie neer te leggen, i.v.m. zijn gezondheid. Dat houdt in dat Roel PG4R en ikzelf PA7TT de enige bestuursleden van A67 zijn. Momenteel deel ik naast het voorzitterschap ook de functie secretaris. Dit is geen houdbare situatie, en hierbij dan ook de dringende oproep om nieuwe bestuursleden. Mochten er geen nieuwe leden zich aanmelden, zal dit de opheffing van A67 kunnen betekenen. dat zou na meer dan 30 jaar zonde zijn. Voor meer informatie, maak eens een praatje met Roel of Gerrie. mag ook via pa7tt@veron.nl

PA0MHJ Silent key

PA0MHJ silent key
Afgelopen weekend werd het bericht ontvangen van het overlijden van Henk Melchior, PA0MHJ.
Henk heeft jarenlang het secretariaat van de Veron afd. A67 Assen verzorgd. Tevens jarenlang werd de verslaglegging van de Regionale Bijeenkomsten door Henk op voortreffelijke wijze vastgelegd. Helaas werd door een teruglopende gezondheid dit voor Henk te zwaar, en werd de bestuursfunctie overgedragen. We verliezen in Henk, naast een kundig bestuurslid, ook een radiovriend die in menig discussie meedacht en oplossingsgericht was. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Winy en hun kinderen en kleinkinderen. Gute Nacht Freunde, Es wird Zeit fúr mich zu gehen…
PA0 MHJ nu silent key.

jubileum radiobeursGouden speld PA7TT

Op de maandelijkse Soos van april in Assen werd tijdens de presentatie van PA0AGF, Gerrie PA7TT naar voren geroepen.Remy had het o.a. over belonen van vrijwilligers, en dat werd nu in de praktijk gebracht. Gerrie ontving de gouden speld voor zijn jarenlange inzet voor de Veron.

Zo was PA7TT  (toen nog PE1KLS en later PA3EXN) 23 jaar bestuurslid van  V2G in Groningen en was hij de vaste persoon gedurende 30 jaar om de handelaren binnen te loodsen op het NAT (Noordelijk Amateur Treffen) in de Martinihal te Groningen. Samen met de scouting Tecumseh in Haren, en de scoutinggroep Vries, werd de radiohobby gepromoot. Na de verhuizing naar Assen werd de call aangepast in PA7TT. Ook daar is Gerrie actief als voorzitter van de Veron afd. A67. Deze call wordt al jarenlang gebruikt bij de velddagen contesten. Tevens heeft Gerrie een aantal radioamateurs begeleid met het leren van morse, en werden de laatste officiele CW examens afgenomen.

Tijdens het promoten van de radiohobby tijdens de molendagen, is Gerrie ook al jarenlang betrokken.

Ook is Gerrie al jarenlang betrokken bij het mede- organiseren van de Dag voor de Radio Amateur, waar hij de Radio Onderdelen Markt regelt, de Amrato en de verenigingen en commissies.

Nieuwe soos locatie

In verband met verkoop van cafe zalencentrum “de Aanleg “in Deurze, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Het is wijkcentrum “Markehuus ” aan de Scharmbarg 35 in de wijk Peeloo in Assen geworden. De bijeenkomsten zijn op de eerste donderdag v.d. maand ( 07 oktober 2021) Voor meer info zie

bestuur A67 is weer compleet.

Door de verhuizing van Gerard PA1AT naar Yde, en nu dus onder afdeling 19 valt, heeft Gerard het bestuur verlaten.  Binnen het bestuur hebben we afscheid genomen van Gerard en middels de Algemene Leden Vergadering (ALV) verwelkomen we Wiecher PD0DUS als nieuw bestuurslid. Wie er in het bestuur zitten is te zien onder de map afdeling en dan bestuur.

PC9C, Michel krijgt namens het bestuur van A67 een attentie.

Omdat Michel uit het afdelingsbestuur van A67 is getreden, heeft hij uit handen van Gerrie, PA7TT een waardebon gekregen voor zijn bewezen diensten voor de afdeling en in het bestuur.

Relais Assen lezing door Reinoud ter Braake PE1CYM zeer geslaagd!

Op de Soos van 7 februari heeft Reinoud, PE1CYM een perfecte lezing gegeven over 33 jaar Repeaters in Assen. Voor de pauze kwamen 32 jaren van steeds innoverende relais configuraties in beeld met een duidelijke uiteenzetting hoe het een en ander werd samengesteld. Na de pauze een uiteenzetting over de laatste vernieuwingen aan PI2ASN (70 Cm) en PI6ASN (23 Cm). Dat dit hele project veel geld kost is duidelijk geworden. Reinoud vraagt dan ook (indien mogelijk) om een bijdrage voor het in stand houden van de Asser Repeaters. Zie foto voor het IBAN nummer.

bestuurswisseling A67

Bestuursverkiezing: Bedankt Michel PC9C. Welkom Roel PG4R

Michel (aftredend en herkiesbaar) Roel (kandidaat bestuurslid) Het was spannend 8 – 8 stemmen 1e ronde. De voorzitter onthield zich bij de 2e stemming. Michel 7 stemmen Roel 8 stemmen.