Nieuwe soos locatie

In verband met verkoop van cafe zalencentrum “de Aanleg “in Deurze, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Het is wijkcentrum “Markehuus ” aan de Scharmbarg 35 in de wijk Peeloo in Assen geworden. De bijeenkomsten zijn op de eerste donderdag v.d. maand ( 07 oktober 2021) Voor meer info zie

bestuur A67 is weer compleet.

Door de verhuizing van Gerard PA1AT naar Yde, en nu dus onder afdeling 19 valt, heeft Gerard het bestuur verlaten.  Binnen het bestuur hebben we afscheid genomen van Gerard en middels de Algemene Leden Vergadering (ALV) verwelkomen we Wiecher PD0DUS als nieuw bestuurslid. Wie er in het bestuur zitten is te zien onder de map afdeling en dan bestuur.

PC9C, Michel krijgt namens het bestuur van A67 een attentie.

Omdat Michel uit het afdelingsbestuur van A67 is getreden, heeft hij uit handen van Gerrie, PA7TT een waardebon gekregen voor zijn bewezen diensten voor de afdeling en in het bestuur.

Relais Assen lezing door Reinoud ter Braake PE1CYM zeer geslaagd!

Op de Soos van 7 februari heeft Reinoud, PE1CYM een perfecte lezing gegeven over 33 jaar Repeaters in Assen. Voor de pauze kwamen 32 jaren van steeds innoverende relais configuraties in beeld met een duidelijke uiteenzetting hoe het een en ander werd samengesteld. Na de pauze een uiteenzetting over de laatste vernieuwingen aan PI2ASN (70 Cm) en PI6ASN (23 Cm). Dat dit hele project veel geld kost is duidelijk geworden. Reinoud vraagt dan ook (indien mogelijk) om een bijdrage voor het in stand houden van de Asser Repeaters. Zie foto voor het IBAN nummer.

bestuurswisseling A67

Bestuursverkiezing: Bedankt Michel PC9C. Welkom Roel PG4R

Michel (aftredend en herkiesbaar) Roel (kandidaat bestuurslid) Het was spannend 8 – 8 stemmen 1e ronde. De voorzitter onthield zich bij de 2e stemming. Michel 7 stemmen Roel 8 stemmen.

Jaarvergadering leden VERON A67 21 januari 2019

In vergadering bijeen

Jaarvergadering VERON A67 van 21 januari weer geslaagd.

De leden van afdeling VERON A67 zijn weer bijeen geweest op 21 januari jl. bij Harrie in de Aanleg. Een afvaardiging van 16 leden was aanwezig om de activiteiten van afgelopen jaar en toekomstige activiteiten te beoordelen en of over van gedachten te wisselen. Ook heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Michel, PC9C was als lid herkiesbaar en aftredend. Bij stemming is Roel Ovinge, PG4R als nieuw lid van bestuur toegetreden en Michel heeft het bestuur verlaten. Michel heel veel dank voor je inzet! De leden krijgen een e-mail met de notulen z.s.m. in de mail.

PA0MHJ krijgt cadeau op regiobijeenkomst VERON

Op de VERON regiobijenkomst van 12 november jl. is Henk, PA0MHJ geroemd om zijn tomeloze inzet voor de afdeling A67. Hij kreeg van de voorzitter, Gerrie PA7TT een leuk aandenken in bij zijn van vele leden van afdeling besturen van VERON afdelingen uit het noorden.

SK PD3FF

Helaas moeten we weer afscheid nemen van een onzer leden.

Op 10 oktober 2018 is Bennie Dohle PD3FF overleden. Bennie was een regelmatige bezoeker van de Soos in Assen, en kampte al geruime tijd met zijn gezondheid. Bennie was ook bekend als de scannerfreak. Moge hij rusten in vrede.

namens bestuur en leden A67 en soos leden.

 

79e VR door uw bestuur vertegenwoordigd.

De 79e VR werd door het afdelingsbestuur bezocht op 21 april 2018. Het was een lange dag, maar heel leuk en gezellig. Bijna alle afdelingen van de VERON kwamen met een afvaardiging naar het Dok Zuid te Apeldoorn.