QSL kaarten kunt u inleveren bij PA1AT Gerard  uit Assen. Dit kan op de SOOS, of u kunt de kaarten thuis afleveren en ook QSL kaarten afhalen. Wel even bellen of mailen:
Gerard Nieboer PA1AT
Kamilletuin 22
9408AD Assen
06 43531802
pa1at @ veron.nl

QSL kaarten in de schatkist van: 05-02-2017   (dd-mm-jjjj)   Voor:

CallsigncijferCallsign
0PA0RRU - PA0CHS - PA0HPG
1PA1MLY - PA1MHF - NL13676 - PE1COS - PA1HUE - PE1INC -PA1FE - PE1EZC - PD1PT - PE1IIM -
2PD2VW PA2AMJ - PA2PCH - PE2AE
3PA3ATD - PA3ANT - PA3AOD - PA3RMM - PA3CMD
4PG4R
5PC5C PA5C
6
7PA7TT
8
9PI9A PC9C

Kunt u niet in persoon laat ze dan meenemen door een mede amateur.  De QSL-kaarten blijven een jaar in de schatkist, daarna gaan ze retour afzender.
Voor degene, die nog niet zo bekend zijn met QSL post, is het onderstaande artikel wat is ontleend aan het VERON Vademecum, Hoofdstuk 15, blz. 345.
Het gebruik van QSL kaarten:
U wilt de verbinding die u zojuist hebt gemaakt bevestigd zien door middel van een QSL-kaart. QSL betekent immers “Kunt u ontvangst bevestigen”, in het Engels > “Send Log”. Voor de bevestiging van de verbinding zijn twee partijen nodig. Uzelf en het tegenstation. Om de zekerheid tot “QSL” iets te verhogen kunt u van uw kant in ieder geval het nodige doen. Het eerste hiervan is de nodige aandacht besteden aan de uitvoering en het invullen van uw eigen kaart. Uitvoering van de kaart kan eenzijdig of tweezijdig zijn; hoe u dit doet en wat u kiest valt buiten het bestek van dit artikel. In ieder geval moeten er de volgende gegevens van uzelf duidelijk op voor komen:
Eigen roepletters, volledige naam en adres, eventueel QTH-locator. Voldoende ruimte om overzichtelijk de gegevens van het gemaakte QSO in te
vullen. Deze omvatten: roepletters van het tegenstation, datum, tijd, band, mode van uitzending, of u QSL wilt ontvangen, c.q. bedanken voor ontvangen QSL, ondertekening. Dit eventueel met tegenstation – gegevens en ruimte voor opmerkingen.