Artikelen door Gerrie de Groot

Bestuursleden gezocht

Het wordt steeds moeilijker om nieuwe bestuursleden te vinden in onze afdeling. Ook onze secretaris Wiecher PD0DUS heeft te kennen gegeven om de bestuursfunctie neer te leggen, i.v.m. zijn gezondheid. Dat houdt in dat Roel PG4R en ikzelf PA7TT de enige bestuursleden van A67 zijn. Momenteel deel ik naast het voorzitterschap ook de functie secretaris. […]

PA0MHJ Silent key

PA0MHJ silent key Afgelopen weekend werd het bericht ontvangen van het overlijden van Henk Melchior, PA0MHJ. Henk heeft jarenlang het secretariaat van de Veron afd. A67 Assen verzorgd. Tevens jarenlang werd de verslaglegging van de Regionale Bijeenkomsten door Henk op voortreffelijke wijze vastgelegd. Helaas werd door een teruglopende gezondheid dit voor Henk te zwaar, en […]

Gouden speld PA7TT

Op de maandelijkse Soos van april in Assen werd tijdens de presentatie van PA0AGF, Gerrie PA7TT naar voren geroepen.Remy had het o.a. over belonen van vrijwilligers, en dat werd nu in de praktijk gebracht. Gerrie ontving de gouden speld voor zijn jarenlange inzet voor de Veron. Zo was PA7TT  (toen nog PE1KLS en later PA3EXN) […]

Nieuwe soos locatie

In verband met verkoop van cafe zalencentrum “de Aanleg “in Deurze, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Het is wijkcentrum “Markehuus ” aan de Scharmbarg 35 in de wijk Peeloo in Assen geworden. De bijeenkomsten zijn op de eerste donderdag v.d. maand ( 07 oktober 2021) Voor meer info zie

bestuur A67 is weer compleet.

Door de verhuizing van Gerard PA1AT naar Yde, en nu dus onder afdeling 19 valt, heeft Gerard het bestuur verlaten.  Binnen het bestuur hebben we afscheid genomen van Gerard en middels de Algemene Leden Vergadering (ALV) verwelkomen we Wiecher PD0DUS als nieuw bestuurslid. Wie er in het bestuur zitten is te zien onder de map […]

bestuurswisseling A67

Bestuursverkiezing: Bedankt Michel PC9C. Welkom Roel PG4R Michel (aftredend en herkiesbaar) Roel (kandidaat bestuurslid) Het was spannend 8 – 8 stemmen 1e ronde. De voorzitter onthield zich bij de 2e stemming. Michel 7 stemmen Roel 8 stemmen.

SK PD3FF

Helaas moeten we weer afscheid nemen van een onzer leden. Op 10 oktober 2018 is Bennie Dohle PD3FF overleden. Bennie was een regelmatige bezoeker van de Soos in Assen, en kampte al geruime tijd met zijn gezondheid. Bennie was ook bekend als de scannerfreak. Moge hij rusten in vrede. namens bestuur en leden A67 en […]