bestuurswisseling A67

Bestuursverkiezing: Bedankt Michel PC9C. Welkom Roel PG4R

Michel (aftredend en herkiesbaar) Roel (kandidaat bestuurslid) Het was spannend 8 – 8 stemmen 1e ronde. De voorzitter onthield zich bij de 2e stemming. Michel 7 stemmen Roel 8 stemmen.